Privacybeleid en Cookiebeleid

Ons website-adres is: https://leefstijladvies.com.

Persoonsgegevens
Yvonne Hakvoort Leefstijlcoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

In het kader van de privacy wetgeving (AVG) dien je expliciet toestemming te geven voor de verwerking van je gegevens. Niet ondertekende intakeformulieren worden niet in behandeling genomen. Met de ondertekening van het intakeformulier geef je toestemming tot verwerking van de opgegeven informatie die nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yvonne Hakvoort Leefstijlcoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
Deze website is beveiligd met het standaard https protocol dat gebruik maakt van 256-bit encryptie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yvonne Hakvoort Leefstijlcoach gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Yvonne Hakvoort Leefstijlcoach gebruikt geen cookies die jouw internetgebruik analyseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, of ze verwijderd. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op cookies van derden, zoals zoekmachines. trackers, en andere diensten op internet, hebben wij geen invloed, en kunnen we derhalve geen verantwoording nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yvonne Hakvoort Leefstijlcoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen, te e-mailen of te bezoeken, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Yvonne Hakvoort Leefstijlcoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens
Yvonne Hakvoort Leefstijlcoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • NAW gegevens 7 jaar (verplicht voor de Belastingdienst);
  • Overige personalia 2 jaar, of korter zodra u dat aangeeft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yvonne Hakvoort Leefstijlcoach verstrekt jouw gegevens, uitsluitend na overleg met jou, alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt ons een verzoek sturen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar jou of een andere organisatie te sturen, te corrigeren, in te trekken of te verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn van bepaalde gegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten over persoonsgegevens
Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.